8 Mayıs 2011 Pazar

Yaratıcı Çocuk Gelişim Seti - Küçük Adımlar Eğitim Yayınları

Çocuk, uygun ortam ve pekiştirilme ile karşılaşırsa özgün düşüncelerini ortaya koyabilir. Bu amaçtan yola çıkarak hazırladığımız sette; çocukların öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı olan, öğrenmeyi eğlenceli hâle getiren, düşündüren, daha yaratıcı ve mutlu çocuklar yetiştirmemize yarayan etkinliklere yer verilmiştir. Etkinliklerle; çocuklara eleştirel düşünme, bilimsel düşünme, akıl yürütme, yaratıcı düşünme kazandırılmaya çalışılmış, alıştırmalar kolaydan zora, basitten karmaşığa ilkesine göre düzenlenmiştir. Sette aynı konuların farklı sunuşlarına yer verilmiş, belli aralıklarla belli bir düzende alıştırmalar yer almıştır.

Çocuklar bu çalışmalarla;
- Bilgileri pekiştirmek
- Görsel algı
- İlişkilendirme
- Bağlantı kurma
- Gruplandırma
- Sıralama
- Gözünde canlandırma
- Sınıflama
- Yön algısı
- Dikkat, konsantrasyon
- Karar verme, başarıya ulaşma
- Çözüm bulma ve farklı yollar
deneme
- Sırayı takip etme
- Neden-sonuç ilişkisi kurabilme
- Mekanda konum kavramıyla ilgili verilen yönergelere göre kendini ya da nesneleri doğru yere yerleştirebilme becerisi kazanma
- Nesne, olay ya da varlığı tanımlayıp, adlandırma yeteneği
- Nesne, olay ya da varlığın özelliklerini söyleyebilme
- Yaratıcılığın gelişmesine olanak sağlama ve güdüleme
- Hayal gücünü geliştirme
- Yeni deneyimler kazanma ve mevcut deneyimleri pekiştirme
Deneyimlerini artırarak, kendilerini değerlendirme fırsatı bulacaklardır.

Evde Oynuyoruz - Morpa Yayınları

Evde Oynuyoruz adlı etkinlik kitabı, okul öncesi çocuklarının evde aileleriyle birlikte eğlenceli zaman geçirmelerini desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitapta her hafta evde yapılması önerilen iki etkinliğe yer verilmiştir. Ön sayfalarındaki etkinliklerde çocuğa ve aileye yönelik 2 çeşit yönerge vardır. Bu etkinliklerin arka sayfalarında çocuğunuzla iletişim kurmanıza destek sağlayacak bilgiler, şiir, bilmece, tekerleme ve öykülere yer verilmiştir. Bu kitabın bir özelliği de perforajlı olmasıdır. Her sayfası koparılarak çalışılabilir

Eğitici Oyuncaklar - Morpa Yayınları

Çocuğun yaşamının parçası olarak kabul edilen oyuncaklar, çocuk açısından eğitimsel değeri yüksek olan, çocukların yeni deneyimler kazanmalarını, sosyal rollerini öğrenmelerini sağlayan oyunlarını gerçekleştirebilmek amacıyla kullandıkları her türlü araç gereçlerdir. Eğitici oyuncaklar ise, çocuğun yaşadığı dünyayı algılamasını ve keşfetmesini sağlar.
   Çocuk doğayı ve doğadaki canlı cansız tüm nesnelerin özelliklerini tanıma fırsatı bulur. Kitap üç bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümünde; çocuğun yaşamında oyuncağın yeri ve önemi, okul öncesi dönemde oyuncak ve oyun materyalleri, okul öncesi dönemde oyuncak seçimi. İkinci bölümde; çocuğun gelişiminde eğitici oyuncak planlama ve uygulamada öğretmenin rolü, okul öncesi dönemde eğitici oyuncak planlama basamakları. Üçüncü bölümde, tüm basamaklarla ilgili eğitici oyuncak örnekleri yer almaktadır

SAÜ BAHAR ŞENLİĞİ 2011

Hikaye Anlatma Teknikleri

3 boyutlu hikaye anlatımı
                                          
Fonla hikaye anlatımı
                                         
çomak kukla
                                         
Ayak Kuklası
kese kağıdı kukla
                                       
Pazen tahta
                                         
3 boyutlu
                                         
El boyama
                                       
Parmak Kuklası
                                         

El Kuklası
                                         
Televizyon Şeridi
                                       

Grafikler